20. 7. 2016 – Akcijski načrt temelj za uspešno delo in prihodnost mladih kmetov

DSC 5147Na kmetiji Ostanek Heric v Velikih Pecah, Šentvid pri Stični, so danes minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan, predsednik Zveze slovenske podeželske mladine (ZSPM) Rok Damijan in predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Cvetko Zupančič podpisali dogovor o izvedbi akcijskega načrta dela z mladimi kmeti v obdobju 2016-2020. Gre za načrt dela z mladimi kmeti v obdobju 2016-2020, ki ga je pripravljalna skupina s strani MKGP, KGZS in ZSPM poimenovala »Od mladega kmeta do skrbnega gospodarja«.

Podjetnost, odprtost, ponos, pogum, samozavest in samopodoba so temeljne lastnosti mladega kmeta, ki jih nenehno dopolnjuje z novimi znanji in veščinami. Akcijski načrt kot ključen cilj navaja, da želi mlademu kmetu zagotoviti okolje kjer se bo s svojo dejavnostjo razvijal, ne samo v ekonomskem vidiku temveč tudi v socialnem. Zagotovljena mu bo ekonomska stabilnost, da bo v svoji panogi iskal izzive in se preko usposabljanj, svetovanj, povezovanj, s predstavitvami pokazal kot ključen element okolja v katerem mladi kmetje opravlja svoj poklic živi. Kot so poudarili podpisniki današnjega dokumenta, je Akcijski načrt dela z mladimi kmeti enkratna priložnost, da se s pomočjo navedenih aktivnosti oblikuje okolje, ki bo za vse deležnike ustvarjalno in spodbudno. Akcijski načrt želi omogočiti prijaznejše okolje in vzbuditi med mladimi kmeti večjo zavest o pomembnosti njihovega poklica, ki je poslanstvo.

Uvodoma je predsednik ZSPM Rok Damijan povedal: » ZSPM je pri pripravi načrta prevzela vlogo vodenja pripravljalne skupine. Zavedali smo se, da je to naša naloga in mladim kmetom tako pokazali resnost, da so pri izvajanju programa naša prioriteta. Tako kot morata potrošnik in pridelovalec vzpostaviti zaupanja vreden odnos, moramo mi kot nacionalna mladinska organizacija, ki zastopa mlade kmete, okrepiti to zaupanje. Akcijski načrt je strateški korak k skupnemu cilju.«

Svoje izkušnje in prepreke, ki jih je pri zagonu zelenjadarske pridelave in predelave, razvoja dopolnilne dejavnosti in kandidiranja na razpis mladi prevzemniki imela Damjana Ostanek Heric, ki je danes gostila dogodek je strnila v misel, da je veliko birokratskih ovir, ki zavirajo razvoj kmetij. Tako je imela precej težav tako pri samozaposlitvi kot pri zaposlitvi delovne sile na kmetiji, vsekakor pa brez prenosa znanja s starejših na mlajše in dobrih medsebojnih odnosov se kmetija ne more razvijati.

Pred podpisom je predsednik KGZS Cvetko Zupančič izpostavil, da je sodelovanje med KGZS, ZSPM in krajevnimi društvi podeželske mladine zelo tesno in da ima že zelo dolgo tradicijo. »Nepogrešljiva je pomoč kmetijskih svetovalk in svetovalcev pri delovanju društev podeželske mladine po vsej Sloveniji, z ZSPM pa dobro sodelujemo še zlasti pri izboru inovativnega mladega kmeta/kmetice, ki v veliki meri prihajajo ravno iz vrst mladih prevzemnikov. Tudi sicer je vloga kmetijske svetovalne službe pri izvedbi ukrepa mladi prevzemniki ključna, kar 80 odstotkov vlog pripravijo kmetijske svetovalke in svetovalci. Seveda pa nudijo tudi nadaljnjo podporo pri pripravi poslovnih načrtov, poročil in kandidiranju na druge razpise«, je povedal Zupančič in zaključil: »Pri pripravi akcijskega načrta je zbornica dejavno sodelovala, saj podpiramo sistematično delo z mladimi in bomo k izvedbi zelo resno pristopili.«

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan je ob robu današnjega podpisa spomnil, da je do ideje prišlo na prvem srečanju mladih prevzemnikov letos spomladi na Fakulteti za biosistemske vede v Mariboru. »Po srečanju na ministrstvu in ustanovitvi delovne skupine je nastal sistematično narejen načrt, kjer je zelo jasno napisano, kdo je nosilec posameznega ukrepa, kakšni so cilji in kriteriji ter časovno obdobje za doseganje ciljev, vsaka institucija pa tudi določi skrbnika tega dogovora«. Kot je še dejal minister so pričakovanja od akcijskega načrta velika. »Želimo preboj, ta pa lahko temelji na ljudeh, ki imajo več energije, več znanja, nove tehnologije in več poguma«, je še dejal minister in dodal, da bomo z mladimi ljudmi osebno delali, vsako leto pa pričakujemo preko 300 mladih prevzemnikov. Na vprašanje, zakaj je današnji podpis akcijskega načrta pomemben, pa je minister dejal, da je namen tega predvsem to, da bo mlademu kmetu bolje. »Na ta način bomo v tem obdobju ustvarili skupino do 2000 mladih kmetov, ki bodo na področju prehrane in kmetijstva naredili preboj«. Minister je še zaključil z besedami, da »mora biti trdno zaupanje v družini, da starši predajo kmetijo mladim«.

Priloga: Akcijski načrt dela z mladimi kmeti 2016–2020

 

 

Deli z drugimi