20. 5. 2015 – Seja Nadzornega odbora PRP 2007-2013

Seje, ki so se jo udeležili tudi predstavniki Evropske komisije, je potekala na kmetiji, ki je prejela sredstva PRP 2007-2013, s čimer smo želeli prikazati delo upravičencev. Na turistični kmetiji Pri Andrejevih so poskrbeli za prijeten prostor, ki je opremljen tudi s pomočjo sredstev iz ukrepa LEADER. Prav tako so pripravili pogostitev, ki je bila pripravljena iz (ekoloških) domačih in lokalnih sestavin. Na seji se je med drugim obravnavalo in potrdilo Poročilo o napredku v okviru PRP 2007-2013 za leto 2014.

Deli z drugimi