V javni obravnavi sprememba uredbe, ki ureja izvajanje podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij (M6.3)

Mala kmetija, S. Kranjec, MKGP

Foto: V Sloveniji prevladujejo majhne družinske kmetije (avtor: Silvester Kranjec).

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno razpravo posredovalo predlog Uredbe o spremembah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Omenjena uredba ureja izvajanje podukrepa M6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, iz PRP 2014–2020.

S spremembo uredbe se podaljšuje rok za realizacijo ciljev iz poslovnih načrtov, ki bo veljal tudi za upravičence, ki jim je že bila dodeljena podpora na podlagi te uredbe. Razlog za spremembo uredbe so zaznane težave pri realizaciji ciljev iz poslovnih načrtov zaradi krize COVID-19, ki je vplivala na zaustavitev poslovanja gradbeništva in ostalih storitvenih dejavnosti. S predlagano spremembo se bo podaljšal čas za realizacijo ciljev iz poslovnih načrtov, kar bo prispevalo boljšem črpanju sredstev iz podukrepa, s čimer bo v večji meri dosežen namen podukrepa.

S spremembo uredbe spreminjamo tudi rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev.

 

Javnost lahko svoje pripombe na predlog tega predpisa poda do vključno 22. 4. 2021 na e-naslov gp.mkgp@gov.si ali preko portala E-DEMOKRACIJA.

Predlog predpisa je dostopen na spletni strani e-demokracije ali tukaj.

 

 

 

Želite biti obveščeni o novostih? Naročite se na e-novice! 

Deli z drugimi