20. 3. 2019 – Objava predloga Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je včeraj, 19. 3. 2019, v javno razpravo posredovalo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020). Ta uredba celovito ureja izvajanje ukrepa Sodelovanje, med drugim tudi izvajanje projektov v okviru Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti. Javnost lahko svoje pripombe in predloge na predlog tega predpisa poda do vključno 19. 4. 2019.

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami uredbe sledi MKGP poenostavitvam pri vlaganju vlog in zahtevkov za izplačilo sredstev in odpravljanju nekaterih zaznanih omejitev in ovir z namenom lažjega izvajanja projektov sodelovanja ter uskladitvi določil glede dodeljevanja pomoči za gozdarske projekte s Smernicami Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje 2014–2020.

Prosimo vas, da vaše pripombe, predloge ali dopolnitve, pošljite na naslov gp.mkgp@gov.si najpozneje do petka, 19. 4. 2019.

Predlog predpisa je dostopen na spletni strani e-demokracije: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10188.

Deli z drugimi