20. 2. 2020 – Zavezanci morajo poročila za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014-2020 oddati do 15. aprila

Prejemniki sredstev za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014-2020 morajo poročila o izpolnjevanju obveznosti za leto 2019 oddati do 15. aprila 2020. Poročanje se bo tudi letos izvajalo izključno v elektronski obliki, in sicer preko aplikacije »Razvoj podeželja – poročila«.

Letos so novi zavezanci za poročanje prejemniki sredstev za tri podukrepe PRP 2014-2020, za katere je bilo zadnje izplačilo izvedeno v letu 2018, in sicer za podukrepe:

Prav tako morajo poročilo o izpolnjevanju obveznosti do 15. aprila oddati zavezanci, ki so imeli prvo izplačilo že v letu 2017.

Poročanje za ukrepe PRP 2007-2013 se izvaja enako kot do sedaj, torej v aplikacij »Program razvoja podeželja – Izplačila«. Zavezanci morajo poročilo oddati do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

 

Aplikacije »Razvoj podeželja – poročila«

 

 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi