20. 2. 2015 – Lani izplačanih 300 mio evrov

Agencija lani izplačala 300 milijonov evrov. V teku so priprave na letošnjo kampanjo oddaje zbirnih vlog.

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je v lanskem letu za ukrepe skupne kmetijske politike izplačala 300,6 milijonov evrov. Agencija se intenzivno pripravlja na letošnjo kampanjo oddaje zbirnih vlog, ki prinaša veliko novosti, začne pa se 2. marca.

Generalni direktor Benedikt Jeranko je na novinarski konferenci, 19. 2. 2015, predstavil delo Agencije v preteklem letu, v katerem je Agencija upravičencem za ukrepe skupne kmetijske politike skupno izplačala 300,6 mio EUR, od tega 45,1 milijonov (15 %) slovenskih in 255,5 milijonov (85 %) evropskih sredstev.

 

Agencija je v lanskem letu največ izplačala za zahtevke zbirnih vlog (za neposredna plačila in kmetijsko okoljske ukrepe OMD in KOP), skupno 209,5 mio EUR.  Za investicijske ukrepe razvoja podeželja je bilo izplačanih 73,3 mio EUR, za ukrepe ribištva 4,7 mio EUR, za ukrepe promocije 0,8 mio EUR, za de minimis ukrepe pomoči pa okrog 1,2 mio EUR. Agencija je lani sofinancirala zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje v višini 4,1 mio EUR ter izplačala 5,3 mio EUR pomoči najbolj prizadetim v suši leta 2013.

 

Več na tej povezavi.

Deli z drugimi