20. 10. 2016 – Obvestilo mladim kmetom – javni razpis 6.1

Mlade kmete, ki so oddali vlogo na javni razpis pri podukrepu 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2016 ali pa vstop v podukrep načrtujejo v prihodnjih letih, obveščamo, da smo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dobili odgovor s strani Evropske komisije glede razumevanja določila o skrajnem roku začetka izvajanja poslovnega načrta, kot je navedeno v 19. členu Uredbe (EU) št. 1305/2013.

Odgovor se glasi, da je z obdobjem devetih mesecev od datuma odločbe o pravici do sredstev, določen le skrajni rok začetka izvajanja poslovnega načrta. Dejansko pa mladi kmet lahko začne z izvajanjem poslovnega načrta že tudi prej, vendar ne pred oddajo vloge na javni razpis.

Iz navedenega sledi, da bodo tudi mladi kmetje, ki so oddali vloge za podporo v okviru letošnjega javnega razpisa pri podukrepu 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete in bodo prejeli certifikat za izbrano kakovost pred datumom odločbe o pravici do sredstev, izpolnili cilj iz poslovnega načrta v dovoljenem časovnem okviru.

Deli z drugimi