2. 9. 2020 – Evropska komisija potrdila Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja 2014–2020 za leto 2019

Otroci in osliček, foto Heidi Bartolič, foto natečaj Mreža za podeželje

PRP crpanje sredstev

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je kljub zahtevnim razmeram v času pandemije uspelo pripraviti Letno poročilo o izvajanju PRP 2014–2020 za leto 2019, ki je bilo konec junija 2020 posredovano na Evropsko komisijo, čeprav se je rok za posredovanje poročila s spremembo evropske zakonodaje podaljšal do 30. septembra 2020. Evropska komisija je ocenila, da je Letno poročilo o izvajanju PRP 2014-2020 za leto 2019 odlično pripravljeno in ga je 26. 8. 2020 tudi potrdila.

V okviru PRP 2014–2020 je sicer na voljo skupaj 1.107.164.750 € razpoložljivih sredstev, od tega 837.849.803 € sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Iz PRP 2014–2020 je bilo do 31. 7. 2020 skupaj za vse (pod)ukrepe/prednostna področja odobrenih 947.546.282 € (85,6 % vseh razpoložljivih sredstev) in izplačanih 709.571.160 € (64,1 % vseh razpoložljivih sredstev).

Glede na primerjavo z ostalimi državami članicami je črpanje sredstev EKSRP nad povprečjem EU.

Do konca leta 2019 oziroma do 31. 3. 2020 je RS v okviru PRP 2014-2020 dosegla vse mejnike okvira uspešnosti. Tako je bila programu dodeljena rezerva za uspešnost v višini 6 % sredstev EKSRP oziroma več kot 50 mio EUR.

Več informacij:

Letno poročilo o izvajanju PRP 2014-2020 za leto 2019
Priloga k Letnemu poročilu za leto 2019
Povzetek Letnega poročila o izvajanju PRP 2014-2020 za leto 2019

Foto: Heidi Bartolič, Fotografski natečaj Moje podeželje, Mreža za podeželje

Prijava na e-novice

Deli z drugimi