2. 6. 2014 – Napoved objave javnega razpisa iz PRP 2007-2013 v višini do vključno 10 milijonov evrov

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča potencialne upravičence, da bo v Uradnem listu RS, predvidoma v petek, 6. 6. 2014, objavilo javni razpis pri ukrepu 112 Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2014 iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013.

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša do vključno 10 milijonov evrov. Sredstva se razpisujejo z odprtim javnim razpisom, ki bo odprt od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, do datuma zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKO. Vnos vlog v elektronski sistem bo možen od 10. 6. 2014, do zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljen na spletnih straneh MKO.

Predmet javnega razpisa je enkratna finančna pomoč mladim prevzemnikom kmetij za prvi lastniški prevzem kmetije. Cilj ukrepa je:

Vlagatelji so fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Republike Slovenije, so starejši od 18 let in mlajši od 40 let oziroma bodo dopolnili 40 let v letu 2014 in bodo prvič prevzeli kmetijo. Vlagatelji naj bodo ob vložitvi vloge na javni razpis pozorni na obvezne priloge brez katerih se vloga na javni razpis zavrže brez pozivanja na dopolnitev in na to, da se upošteva zbirna vloga, ki je bila oddana v letu 2014.

 

*   *   *

Dodatne informacije
Več informacij o objavljenih javnih razpisih lahko zainteresirani po njihovi objavi v Uradnem listu RS dobijo:

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si ali prek foruma na spletnih straneh http://www.arsktrp.gov.si, kjer bodo objavljeni odgovori na zastavljena vprašanja.

Deli z drugimi