2. 3. 2016 – Vabilo na predstavitev aplikacije za elektronski vnos vlog v okviru prvega javnega razpisa iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020

V ponedeljek, 7. 3. 2016, bo Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) organizirala delavnico, na kateri bo predstavljen vnos vlog iz 1. javnega razpisa iz naslova podukrepa 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 9/2016 in 15/2016) v spletno aplikacijo e-kmetija, PRPV1420.

Predstavitev bo potekala od 9. ure dalje v dvorani Uradnega lista, v poslovni stavbi Rotonda, Dunajska cesta 167, Ljubljana (kliknite za zemljevid lokacije!).

Vljudno vabljeni!

 

Vlagatelj ali njegov pooblaščenec mora preko spletnega vstopnega mesta na naslovu http://e-kmetija.gov.si izvesti elektronski vnos v informacijski sistem ARSKTRP. Prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, ne šteje za vlogo na javni razpis. Za vlogo na javni razpis šteje natisnjena vloga z izpisom identifikacijske kode, skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge, poslana na ARSKTRP. Vnos vlog v elektronski sistem in vložitev vlog bo potekala od 7. 3. 2016 do vključno 20. 4. 2016 do 24. ure.

Tehnična navodila za vnos vlog v aplikacijo so objavljena na tej povezavi (pdf).

 

Deli z drugimi