2. 3. 2016 – Nova Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 v letu 2016

Vlada RS je izdala Uredbo o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2016 (Uradni list RS, št. 15/2016).

Predhodna uredba, to je Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 v letu 2016 (Uradni list RS, št. 97/15), sprejeta 10. 12. 2015, je opredeljevala vsebino in izvedbo ukrepa dobrobit živali (DŽ) le za prašiče, s sprejetjem nove Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 v letu 2016 pa se je v ukrep DŽ vključilo tudi govedo, in sicer z določitvijo vstopnih pogojev, trajanja obveznosti, zahteve glede paše goveda in pogojev za izpolnjevanje le-te ter podrobnejših izvedbenih pravil v zvezi s kontrolami ter sistemom znižanj in izključitev. Z novo uredbo se razveljavlja predhodna uredba. 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi