2. 2. 2017 – Evropska Komisija začenja javno posvetovanje o prihodnosti skupne kmetijske politike

Evropska komisija je začela javno posvetovanje o prihodnosti skupne kmetijske politike. Prejeti prispevki kmetov, državljanov, organizacij in drugih zainteresiranih strani bodo Komisiji v pomoč pri opredelitvi prihodnjih prednostnih nalog na področju kmetijske politike. Posodobljena in poenostavljena skupna kmetijska politika bo obravnavala ključne izzive kmetijstva in podeželskih območij ter hkrati podpirala prednostne politike Komisije, kot so spodbujanje delovnih mest in rasti, trajnostni razvoj in proračun, usmerjen v rezultate, pa tudi poenostavitev in subsidiarnost. Komisija bo rezultate posvetovanja upoštevala pri pripravi sporočila, ki ga bo objavila do konca leta 2017. To bo vsebovalo zaključke o trenutnem stanju skupne kmetijske politike in možnih ciljih politike, s čimer bo zagotovljeno, da bodo načrti za prihodnost temeljili na zanesljivih dokazih.
 
Javno posvetovanje, ki bo potekalo 12 tednov, rezultati bodo objavljeni na spletu, predstavil pa jih bo evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Phil Hogan na konferenci julija 2017 v Bruslju.
 
Skupna kmetijska politike se izvaja od leta 1962 in je ena od politik EU z najdaljšo tradicijo. Od zadnje reforme leta 2013 se področje sooča z novimi izzivi, kot so negotovost na trgu, padajoče cene ter nove mednarodne zaveze o podnebnih spremembah in trajnostnem razvoju. Posodobitev politike je nujna, da bi zmanjšali upravno breme ter povečali njen prispevek k političnim prednostnim nalogam Komisije, ciljem trajnostnega razvoja in pariškemu podnebnemu sporazumu.

 

Celotno sporočilo: Evropska komisija – Sporočilo za medije

Povezava na vprašalnik Evropske komisije (sodelujete lahko vsi zainteresirani!)

 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi