2. 12. 2019 – Podaljšanje petletnih obveznosti za ukrepa KOPOP in Ekološko kmetovanje

Ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) in ekološko kmetovanje (EK) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020) sta se začela izvajati leta 2015. Prve petletne obveznosti za izvajanje teh ukrepov se tako z letom 2019 zaključujejo. Te obveznosti pa bo v letu 2020 mogoče podaljšati za eno leto.

Čeprav EU zakonodaja, ki bo urejala izvajanje ukrepov PRP 2014–2020 pri prehodu iz obstoječega v novo programsko oboje (t.i. tranzicijska uredba), še ni sprejeta, pa bo te obveznosti predvidoma mogoče tudi v letu 2021 podaljšati še za eno leto, vendar le v primeru, če so bile podaljšane že v letu 2020. Pogoji in način podaljšanja zaključenih petletnih obveznosti ukrepov KOPOP in EK bodo določeni z uredbo za subvencijsko kampanjo za leto 2020, ki bo urejala plačila za ta ukrepa in bo predvidoma sprejeta najpozneje v januarju 2020.
V letu 2020 bodo poleg podaljšanja zaključenih petletnih obveznosti ukrepov KOPOP in EK mogoči tudi novi vstopi v ta ukrepa.

KOPOP EK 2019

V okviru ukrepa KOPOP bodo mogoči novi vstopi v naslednje operacije:

Novi vstopi v ukrep EK pa bodo mogoči za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja in za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja. Podrobnejši opis navedenih operacij ukrepa KOPOP in ukrepa EK je na spletni strani PRP 2014–2020.

Subvencijska kampanja za leto 2020 se počasi približuje, zato je zdaj pravi čas za razmislek o podaljšanju zaključenih petletnih obveznosti za ukrepa KOPOP in EK oziroma o novem vstopu v ta ukrepa. Operacije ukrepa KOPOP prispevajo k varovanju okolja, ohranjanju biotske raznovrstnosti, krajine in genskih virov le, če se izvajajo. Zato MKGP predlaga podaljšanje zaključenih petletnih obveznosti v letu 2020 oziroma vključitev v operacije, v katere so novi vstopi še mogoči, saj bodo tako lahko še bolje dosegle svoj namen.

Prav tako MKGP vabi k podaljšanju zaključenih petletnih obveznosti za ukrep EK v letu 2020 oziroma k novemu vstopu v ta ukrep, saj se na ta način podpira in promovira izvajanje ekološkega kmetovanja v Sloveniji, ki mu tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano namenja posebno pozornost.

Vsi ekološki pridelovalci oziroma predelovalci, ki želite pridobiti finančno podporo za ukrep EK za leto 2020 v okviru PRP 2014–2020, ne pozabite, da se morate prijaviti oziroma obnoviti prijavo v kontrolo ekološkega kmetovanja najpozneje do 31. decembra 2019 pri eni izmed pooblaščenih organizacij za kontrolo in certificiranje kmetijskih pridelkov ali živil.

 

 

Deli z drugimi