2. 10. 2017 – Obvezna usposabljanja za vključene v ukrep Dobrobit živali za področje govedoreje za leto 2017

Upravičenci, vključeni v ukrep dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 (ukrep DŽ), se morajo vsako leto udeležiti rednega 4-urnega usposabljanja.  V letu 2017 je treba usposabljanje opraviti do 15. 12. 2017.

Namen usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo z vsebinami povezanimi z dobrobitjo živali ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z manj napakami izvajajo ukrep DŽ.

Kmetijsko gozdarski zavodi pri KGZS bodo v letu 2017 do 15. decembra na območju celotne Slovenije za vključene v ukrep DŽ izvedli 93 usposabljanj na področju govedoreje.

 

Podrobnejši seznam terminov in lokacij izobraževanj…

Deli z drugimi