19. 9. 2016 – Obvezna usposabljanja za vključene v ukrep Ekološko kmetovanje za leto 2016

Vsak, ki se je vključil v ukrep ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (ukrep EK), se mora vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti 6 -urnega usposabljanja.

V LETU 2016 JE POTREBNO USPOSABLJANJE OPRAVITI DO 20. 12. 2016!

Namen tega usposabljanja je, da udeleženci pridobijo znanja, ki jih potrebujejo za izvajanje ukrepa EK, saj tovrstno kmetovanje zahteva bolj zahtevno specializirano znanje in usmeritve na kmetijskem gospodarstvu.

Kmetijsko gozdarski zavodi pri KGZS bodo v letu 2016 do 20. decembra, na območju celotne Slovenije, za vključene v ukrep EK, izvedli 40 usposabljanj. Podrobnejši seznam lokacij in terminov izobraževanj na posameznem KGZ je prikazan v nadaljevanju.

V letu 2016 bodo izvedena tako osnovna kot tudi nadaljevalna usposabljanja. Osnovno usposabljanje je namenjeno kmetijam, ki so prvo leto vključene v kontrolo EK in istočasno tudi v ukrep EK. Nadaljevalno usposabljanje je namenjeno kmetijam, ki so več kot eno leto vključene v kontrolo EK in istočasno tudi v ukrep EK.

Osnovno usposabljanje bo izvedeno le na dveh KGZ in sicer na KGZ Ljubljana za jugozahodni del Slovenije ter na KGZ Celje za severovzhodni del Slovenije. Vsa ostala usposabljanja bodo nadaljevalna.

Na osnovnem usposabljanju bo več časa posvečeno pogojem in zahtevam ukrepa EK ter osnovam ekološkega kmetovanja, na nadaljevalnih usposabljanjih pa bodo podane bolj poglobljene vsebine s področja EK.

Vsebine oziroma tematski sklopi usposabljanj so:

  1. izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa EK (1 ura);
  2. varstvo voda in tal ter podnebne spremembe (2 uri);
  3. ekološko čebelarjenje (1 ura) ali ekološko semenarjenje (1 ura) ali trženje ekoloških pridelkov in izdelkov (1 ura);
  4. ogledi dobrih praks (2 uri).

KMG, ki uveljavlja plačilo za pridelavo semenskega materiala kmetijskih rastlin ali plačilo za čebelarjenje, mora v okviru obveznih 6 ur usposabljanja opraviti najmanj 1 uro usposabljanj s področja semenarjenja ali čebelarjenja.

Vsebina usposabljanj za leto 2016 je določena s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Prvi dve temi bosta na vseh usposabljanjih enaki, tretja, izbirna vsebina, pa je  določena za vsako usposabljanje posebej. V spodnjem seznamu lokacij in terminov usposabljanj je pri vsakem usposabljanju navedena izbirna vsebina, ki bo izvedena na usposabljanju (ekološko čebelarjenje ali ekološko semenarjenje ali trženje ekoloških pridelkov in izdelkov).

Vsak upravičenec, ki je vključen v ukrep EK, bo s strani svojega KGZ prejel pisno vabilo na usposabljanje. Pri tem bodite pozorni, saj se je potrebno na KGZ Kranj in Ljubljana obvezno telefonsko prijaviti na želeno usposabljanje. Na drugih KGZ pa boste prejeli vabilo na točno določeno usposabljanje. Če vam na v naprej določen termin ali lokacija ali izbirna vsebina ne bi ustrezali, se lahko predhodno dogovorite za zamenjavo.

Na usposabljanje obvezno prinesite KMG-MID številko in osebni dokument, ker bo vaša udeležba na tem usposabljanju zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev.

Po zaključku usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete glede izvedenega usposabljanja. Izpolnitev ankete je pogoj, na podlagi katerega vam bo izdano potrdilo o udeležbi in  priznana udeležba na usposabljanju. Neudeležba na usposabljanju oziroma pridobitev manj kot 6 ur letno se kaznuje po Katalogu kršitev, zavrnitev in ukinitev plačil veljavne uredbe. Znesek plačil se ob prvi ugotovljeni kršitvi zniža za 5%, ob drugi 20%, ob tretji 40%, naslednja leta pa se plačilo zavrne.    

TERMINE NAJDETE V TEJ PRIPONKI (.doc)!

Deli z drugimi