19. 8. 2016 – Podaljšanje odprtosti investicijskih javnih razpisov PRP 2014–2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča vse potencialne vlagatelje o enomesečnem podaljšanju roka, do katerega bo možno vlaganje vlog na dva javna razpisa iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, ki sta namenjena naložbam v kmetijska gospodarstva. Končni rok za oddajo vloge se podaljšuje s 7. 9. 2016 na 10. 10. 2016.

Podaljšanje roka za vlaganje vlog se nanaša na naslednja javna razpisa:

–  2. javni razpis 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave ter

4. javni razpis 4.1 – Podpora za naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe.

Razlogi za podaljšanje roka za vlaganje vlog so predvsem v zahtevni pripravi projektne dokumentacije ter pridobivanju različnih dovoljenj, ki se zahteva ob vložitvi vloge na javni razpis.

Podaljšani rok za oddajo vlog na javne razpise bo za oba javna razpisa objavljen v petek, 26.8.2016, v Uradnem listu RS.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede podaljšanja rokov za vlaganje vlog na javne razpise kot tudi pogojev in obveznosti za posamezne javne razpise lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter na spletnih straneh MKGP.

Potencialne vlagatelje vljudno vabimo, da spremljajo odgovore na vprašanja v okviru spletnega foruma ARSKTRP in MKGP: https://forum2.arsktrp.gov.si/.

Deli z drugimi