19. 7. 2017 – ARSKTRP intenzivno izvaja kontrolne preglede na kraju samem za ukrepe skupne kmetijske politike – onemogočanje kontrole lahko privede do zavrnitve zahtevka

Agencija vlagatelje opozarja, da vsakršno neprimerno obnašanje, preprečevanje dostopa do površin in prostorov z živalmi, nezagotavljanje pregleda zahtevane dokumentacije oziroma izvajanje pritiskov nad kontrolorjem z željo po vplivu na rezultate izvedenih kontrol lahko privede do prekinitve kontrolnega postopka in posledično do neizvedene kontrole. V opisanih primerih se vlagatelju (nosilcu kmetijskega gospodarstva) plačilo zahtevkov iz zbirne vloge ne odobri.

Predvsem v poletnem času se koncentracija kontrolnih pregledov na kraju samem, ki so namenjeni preverjanju izpolnjevanja zahtev in pogojev, vezanih na zahtevke iz zbirne vloge, poveča, saj se v tem času na kmetijskih gospodarstvih odvija največ aktivnosti, ki so povezane s podporami za te ukrepe.

Kontrole izvajajo usposobljeni kontrolorji, ki so po Zakonu o splošnem upravnem postopku uradne osebe in imajo pooblastilo za opravljanje posameznih dejanj v postopku kontrole. Ob koncu kontrole kontrolor sestavi zapisnik o kontrolnem pregledu, v katerega navede pregledane vsebine ter popiše morebitna ugotovljena odstopanja.

Več o kontrolah zahtevkov zbirne vloge …

 

Deli z drugimi