19. 6. 2020 – Zaprtje dveh javnih razpisov za sanacijo gozda iz PRP 2014-2020

franci medved jutro v gozdu

 Foto natečaj Moje podeželje – Franci Medved

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na osrednjem spletnem mestu državne uprave in spletni strani programa razvoja podeželja objavlja zaprtje dveh javnih razpisov za sanacijo gozdov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

Z dnem 22. junija 2020 ob 23:59 uri se zapreta 3. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020 in 2. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020.  

S tem dnem se preneha zbiranje vlog.

V kratkem MKGP predvideva objavo novih dveh javnih razpisov, tako da bo sanacija gozdov zaradi naravnih nesreč potekala nemoteno.

 

* * *

Zaprtje 2. javnega razpisa za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

Zaprtje 3. javnega razpisa za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

 

 

 

Deli z drugimi