19. 3. 2021 – V javni obravnavi novela, ki ureja uredbo o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz PRP 2014-2020

 

Sanacija po žledolomu Tom Levanič

Na fotografiji sanacija po žledolomu | Foto: Tom Levanič

 

V JAVNI OBRAVNAVI PREDLOG UREDBE O SPREMEMBAH UREDBE O UKREPIH ZA SANACIJO IN OBNOVO GOZDA PO NARAVNI NESREČI ŽLEDU MED 30. JANUARJEM IN 10. FEBRUARJEM 2014 IZ PRP 2014–2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno razpravo posredovalo predlog Uredbe o spremembah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (PRP 2014-2020).

Uredba ureja izvajanje operacij Odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči ter Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014–2020.

Predlog spremembe uredbe omogoča sofinanciranje izvedbe ukrepov v prehodnem obdobju v letih 2021 in 2022 izvajanja PRP 2014-2020.
Uvaja se elektronski vnos vlaganja vlog Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS) na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja za pridobitev sredstev podpore za izvedbo sanacije gozdov, s čimer se zmanjšujejo administrativne ovire. Uredba omogoča ZGS vložitev treh vlog v tekočem letu.

 

Javnost lahko svoje pripombe na predlog tega predpisa poda do vključno 19. 4. 2021 na e-naslov gp.mkgp@gov.si ali preko portala E-DEMOKRACIJA.

Predlog predpisa je dostopen na spletni strani e-demokracije ali tukaj.

 

 

 

*   *   *

Želite biti obveščeni o novostih? Naročite se na e-novice! 

 

 

 

close

Prijava na e-novice

Deli z drugimi