19. 3. 2019 – Odobrenih je 5 projektov za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov iz ukrepa M16 Sodelovanje

Iz naslova ukrepa M16 Sodelovanje iz PRP 2014-2020 je bilo, v okviru prvega javnega razpisa, odobrenih pet projektov, katerih namen je sodelovanje kmetijskih gospodarstev in posrednikov s ciljem vzpostavitve lokalnega trga ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti.

V okviru podukrepa 16.4: Vzpostavitev in razvoj katkih dobavnih verig in lokalnih trgov, je sofinanciranih pet projektov.

Več o projektih in sestavi partnerstva za izvedbo projektov, si lahko preberete v preglednici spodaj.

 

Preglednica odobrenih projektov

 

Objavljeni so že tudi novi javni razpisi za prijavo projektov v okviru ukrepa Sodelovanje iz PRP 2014-2020.

Besedilo javnih razpisov si lahko preberete na spletni strani MKGP. Javni razpis iz naslova podukrepa 16.4.

 

Rok za oddajo vlog je 12. april 2019 do 23:59 ure.

Deli z drugimi