19. 2. 2020 – V javni obravnavi predlog uredbe za sanacijo gozda po žledu

 

P6070618

Avtor: Franci Medved, Foto natečaj Moje podeželje

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno razpravo posredovalo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Javnost lahko svoje pripombe in predloge na predlog tega predpisa poda do vključno 19. 3. 2020, na naslov gp.mkgp@gov.si.

Uredba o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz PRP 2014–2020 ureja izvajanje operacij Odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči ter Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014–2020.

Predlog spremembe in dopolnitve uredbe omogoča sofinanciranje izvedbe ukrepov za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi prenamnožene populacije podlubnikov v letu 2019, ter uvaja elektronski vnos vlog na javne razpise in vlaganje vlog Zavoda za gozdove Slovenije na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja za pridobitev sredstev podpore za izvedbo ukrepov, s čimer se zmanjšujejo administrativne ovire.

Predlog predpisa je dostopen na spletni strani E-demokracije.

 

Deli z drugimi