19. 2. 2020 – V javni obravnavi predlog uredbe za sanacijo gozda po vetrolomu

 

P6080996

Avtor: Franci Medved, Foto natečaj Moje podeželje

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno razpravo posredovalo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Javnost lahko svoje pripombe in predloge na predlog tega predpisa poda do vključno 19. 3. 2020, na naslov gp.mkgp@gov.si.

Ta uredba ureja izvajanje operacij Odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči vetrolomu ter Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov po vetrolomu iz PRP 2014–2020.
Predlog uredbe uvaja elektronski vnos vlog na javne razpise in vlaganje vlog Zavoda za gozdove Slovenije na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja za pridobitev sredstev podpore za izvedbo ukrepov, s čimer se zmanjšujejo administrativne ovire.

Predlog predpisa je dostopen na spletni strani e-demokracije.

Deli z drugimi