19. 2. 2020 – Predstavitve z delavnice Politike razvoja podeželja za ohranjanje in izboljšanje stanja biotske pestrosti s pomočjo krajinskih značilnosti

 Lothar Boris Piltz 2

Avtor: Boris Lothar Pilz, Foto natečaj Moje podeželje

 

Biotehniška fakulteta UL in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sta v petek, 14. februarja 2020, v Ljubljani organizirali delavnico o ohranjanju krajinskih značilnosti in drugih robnih habitatov v Sloveniji v okviru Skupne kmetijske politike po letu 2021. Dogodka se je udeležilo več kot 90 strokovnjakov iz 38 raziskovalnih, javnih in nevladnih organizacij. Udeleženci so se osredotočili predvsem na ključna vprašanja, ki so povezana z opredelitvijo krajinskih značilnosti, določitvijo ciljev in instrumentov kmetijske politike ter vzpostavitvijo primernih podpornih sistemov.

 

 

Delavnica je potekala v okviru projekta EU Obzorja 2020 SHERPA (Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors), katerega temeljni cilj je povezati znanost, odločevalce in civilno družbo v razpravi o ključnih razvojnih temah podeželja in kmetijstva ter na ta način podpreti spremembe kmetijske politike na EU ravni. V Sloveniji delo koordinira večdeležniško stičišče SVARUN (SloVenian Agricultural and Rural Network for Dialogue), ki se vzpostavlja kot nova oblika dialoga med predstavniki raziskovanja, svetovanja, vladno sfero in nevladnimi deležniki.

Dokument za razpravo…

 

Predstavitve z dogodka:

Deli z drugimi