19. 10. 2016 – Obvezna usposabljanja za vključene v ukrep dobrobit živali za prašičerejce in govedorejce za leto 2016

Vsak, ki se je vključil v ukrep dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 14-20 (ukrep DŽ), se mora za ta ukrep vsako leto udeležiti rednega 4 – urnega usposabljanja.

V LETU 2016 JE POTREBNO USPOSABLJANJE OPRAVITI DO 15. 12. 2016!

Namen tega usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo z vsebinami povezanimi z dobrobitjo živali ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z manj napakami izvajajo ukrep DŽ.

Kmetijsko gozdarski zavodi pri KGZS bodo v letu 2016 do 15. decembra, na območju celotne Slovenije, za vključene v ukrep DŽ, izvedli 86 usposabljanj za govedorejce ter na KGZ Murska Sobota, Novo Mesto in Ptuj 4 usposabljanja za prašičerejce. Podrobnejši seznam lokacij in terminov izobraževanj na posameznem KGZ je prikazan v nadaljevanju.

Vsebina usposabljanj

Prašičerejci:

  1. ravnanje rejca s prašiči (ravnanje in postopki s prašiči, rejska opravila…);
  2. etologija prašičev in živalim prilagojene reje (obnašanje in potrebe prašičev, živalim prilagojena reja in sistemi vhlevitev, zoohigienski normativi…);
  3. preventiva in zdravstveno varstvo prašičev (preprečevanje vnosa bolezni in pojava zdravstvenih težav – biovarnostni ukrepi.

Govedorejci:

  1. pašništvo (ureditev pašnika, sistemi paše, ograjevanje in varovanje, pašna oprema, rudnine, voda in senca na pašniku…);
  2. ravnanje z govedom;
  3. etologija (obnašanje govedi in govedu prilagojeni načini reje);
  4. preventiva in zdravstveno varstvo govedi (zajedavci pašnih živali, znamenja okuženosti, razmnoževanje zajedavcev, omejevanje širjenja zajedavcev ipd.).

Vsebina usposabljanj za leto 2016 je določena s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vsak upravičenec, ki je vključen v ukrep DŽ, bo s strani svojega KGZ prejel pisno vabilo na usposabljanje. Pri tem bodite pozorni, saj se je potrebno na KGZ Ljubljana obvezno telefonsko prijaviti na želeno usposabljanje, na KGZ Kranj prijave niso potrebne, na območju ostalih KGZ pa boste prejeli vabilo na točno določeno usposabljanje. Če vam v naprej določen termin ali lokacija ne bi ustrezala, se lahko na vašem KGZ predhodno dogovorite za zamenjavo.

Na usposabljanje obvezno prinesite številko KMG-MID in osebni dokument, ker bo vaša udeležba na usposabljanju zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev. Zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah prinesite tudi potrdilo delodajalca o zaposlitvi.  

Po zaključku usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete glede izvedenega usposabljanja. Izpolnitev ankete je pogoj, na podlagi katerega vam bo izdano potrdilo o udeležbi in  priznana udeležba na usposabljanju.

V skladu s Katalogom zmanjšanj plačil in izključitev iz Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2016 (Uradni list RS, št. 15/16) se vam v primeru, da ne opravite usposabljanja v obsegu najmanj štirih pedagoških ur letno, znesek plačila za ukrep dobrobit živali zmanjša.   

 

Seznam lokacij in terminov rednih usposabljanj za upravičence, vključene v ukrep dobrobit živali za leto 2016(word)

PRAŠIČEREJA

Usposabljanja bodo izvedena na 4 lokacijah na Kmetijsko gozdarskih zavodih Murska Sobota, Novo Mesto in Ptuj. Upravičenci boste prejeli osebno vabilo na določeno lokacijo in termin.

KGZ Datum Lokacija Ura
PT 23.11.2016 Ptuj – Dvorana KGZS Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250  Ptuj 9.00
NM 25.11.2016 Brežice – Mestna hiša Brežice,Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice 10.00
MS 25.11.2016 Murska Sobota – Predavalnica KGZ MS, Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota 9.00
MS 09.12.2016 Križevci pri Ljutomeru – Kulturna dvorana, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru 9.00

Dodatne informacije na KGZ Murska Sobota dobite na telefonu: 031 703 609

Dodatne informacije na KGZ Novo Mesto dobite na telefonu: 07-373-05-74

Dodatne informacije na KGZ Ptuj dobite na telefonu: 02 749 36 10

 

GOVEDOREJA

Usposabljanja bodo izvedena na vseh osmih Kmetijsko gozdarskih zavodih. 

Kmetijsko gozdarski zavod Celje

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)

Datum Lokacija Ura
27.10.2016 Šoštanj – Sejna dvorana KZ Šaleška dolina, Metleče 7, 3325 Šoštanj 9.00
3.11.2016 Gorenje pri Zrečah – Gostišče Smogavc, Gorenje pri Zrečah 27, 3214 Zreče 9.00
4.11.2016 Slovenj Gradec – Spotur Hostl, Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec 9.00
4.11.2016 Šentjur – Velika sejna dvorana občine Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur 9.00
4.11.2016 Petrovče – Dvorana KZ Petrovče, Petrovče 1, 3301 Petrovče 9.00
7.11.2016 Slovenj Gradec – Spotur Hostl, Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec 9.00
9.11.2016 Zibika – Gasilski dom Zibika, Zibika, 3253 Pristava pri Mestinju 9.00
9.11.2016 Mislinja – Poslovni center LOPAN, Šolska cesta 55, 2382 Mislinja 9.00
11.11.2016 Laško – Hotel HUM Laško, Trg svobode 1, 3270 Laško 9.00
11.11.2016 Šoštanj – Sejna dvorana KZ Šaleška dolina, Metleče 7, 3325 Šoštanj 9.00
16.11.2016 Bistrica ob Sotli – Kulturni dom Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 9, 3256 Bistrica ob Sotli 9.00
16.11.2016 Luče – Gasilski dom Luče, Luče 1, Luče, 3334 Luče 9.00
17.11.2016 Vitanje – Dvorana KSEVT, Na vasi 18, 3205 Vitanje 9.00
18.11.2016 Dravograd – Sejna soba zadruge Dravograd, Meža 27, 2370 Dravograd 9.00
23.11.2016 Gornji Grad – Gostišče Trobej, Attemsov trg 12, 3342 Gornji Grad 9.00
23.11.2016 Prevalje – Sejna soba zadruge Prevalje, Trg 67, 2391 Prevalje 9.00
25.11.2016 Prevalje – Sejna soba zadruge Prevalje, Trg 67, 2391 Prevalje 9.00
25.11.2016 Petrovče – Dvorana KZ Petrovče, Petrovče 1, 3301 Petrovče 9.00
28.11.2016 Vojnik – Kulturni dom Vojnik, Celjska cesta 23 a, 3212 Vojnik 9.00
29.11.2016 Slovenj Gradec – Spotur Hostl, Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec 9.00
30.11.2016 Dravograd – Sejna soba zadruge Dravograd, Meža 27, 2370 Dravograd 9.00
2.12.2016 Šentjur – Velika sejna dvorana občine Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur 9.00
2.12.2016 Slovenj Gradec – Spotur Hostl, Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec 9.00
5.12.2016 Šmarje pri Jelšah – Avla Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah 9.00
6.12.2016 Draža vas – Turistična kmetija Marguč, Draža vas 51, 3215 Loče 9.00
7.12.2016 Mozirje – Kulturni dom Mozirje, Hribernikova ulica 1, 3330 Mozirje 9.00
9.12.2016 Šentjur – Velika sejna dvorana občine Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur 9.00
12.12.2016 Rogaška Slatina – Kulturni center Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina 9.00
13.12.2016 Prevalje – Sejna soba zadruge Prevalje, Trg 67, Gasilski dom Prevalje, Trg 28, 2391 Prevalje 9.00
14.12.2016 Kozje – Kinodvorana  Kozje, Kozje 34, 3260 Kozje 9.00

Dodatne informacije dobite pri svojih terenskih kmetijskih svetovalcih ali na tel: 03/734 08 74

 

Kmetijsko gozdarski zavod Kranj

(predhodna prijava ni potrebna)

Datum Lokacija Ura
03.11.2016 Gorenja vas – Poljane – Kulturni dom, Poljane nad Škofjo loko 77, 4223 Poljane nad Škofjo Loko 9.00
10.11.2016 Brezje – Dom krajanov,  Brezje 80/c, 4243 Brezje 9.00
17.11.2016 Zgornje Gorje – Gorjanski dom,  Zgornje Gorje 46, 4247 Zgornje Gorje 9.00
24.11.2016 Bohinj – Kulturni dom, Stara Fužina 538, 4265 Bohinjsko jezero 9.00
29.11.2016 Naklo – Dom Janeza Filipiča, Kranjska cesta 1, 4202 Naklo 9.00
13.12.2016 Jesenice – Dvorana Kolpern, Fužinska cesta 2, 4270 Jesenice 9.00

Dodatne informacije dobite na telefonu: 04/280 46 35

 

Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana

(OBVEZNO je naročanje na izbrano lokacijo in termin)

Datum Lokacija Ura
2.11.2016 Dobrova – Kulturni dom, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova 9.00
3.11.2016 Kočevje – Restavracija Marof, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje 9.00
3.11.2016 Cerknica – Gasilski dom, Notranjska cesta 42 b, 1380 Cerknica 9.00
4.11.2016 Kamnik -Gasilska zveza Kamnik, Livarska ulica 1, 1241 Kamnik 9.00
9.11.2016 Litija – sejna soba Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija 10.00
16.11.2016 Bevke – Kulturni in gasilski dom, Bevke 17, 1358 Log pri Brezovici 9.00
18.11.2016 Mlinše – Kulturni dom, Mlinše 12, 1411 Izlake 9.00
22.11.2016 Ribnica – Rokodelski center Ribnica, Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica 9.00
23.11.2016 Domžale – Območno obrtno-podjetniška zbornica Domžale, predavalnica 1 Vir, Šaranovičeva cesta 21 c, 1230 Domžale 9.00
7.12.2016 Kamnik – Gasilska zveza Kamnik, Livarska ulica 1, 1241 Kamnik 9.00
9.12.2016 Velike Lašče – dvorana v Levstikovem domu, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče 9.00
13.12.2016 Zadvor – Dobrunje – Zadružni dom, Cesta II. Grupe odredov 43, 1261 Lj-Dobrunje 9.00

Dodatne informacije dobite na telefonu: 01/ 513 07 24

 

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)

Datum Lokacija Ura
18.11.2016 Maribor – KGZS – Zavod Maribor, Vinarska ul. 14, Predavalnica I., 2000 Maribor 9.00
22.11.2016 Sv. Duh na Ostrem vrhu- Turistična kmetija Vališer, Sv. Duh na Ostrem vrhu 35, 2353 Sv. Duh na Ostrem vrhu 9.00
24.11.2016 Pesnica pri Mariboru – Večnamenska dvorana KTP Pesnica, Pesnica pri Mariboru 41, 2211 Pesnica pri Mariboru 9.00
06.12.2016 Maribor – KGZS- Zavod Maribor, Vinarska ul. 14, predavalnica I., 2000 Maribor 9.00

Dodatne informacije dobite na telefonu: 02 228 49 49

 

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)

Datum Lokacija Ura
22.11.2016 Murska Sobota – Predavalnica KGZ MS, Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota 9.00
8.12.2016 Gornja Radgona – Gasilski dom, Gasilska cesta 2, 9250 Gornja Radgona 9.00

Dodatne informacije dobite na telefonu: 031 703 609 (Sašo Sever)

 

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin) 

Datum Lokacija Ura
27.10.2016 Nova Gorica – Mestna občina Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 10.00
28.10.2016 Tolmin  – Kinogledališče Tolmin, Mestni trg 5, 5220 Tolmin  10.00
7.11.2016 Kobarid – Dom Andreja Manfrede v Kobaridu, Gregorčičeva 20, 5222 Kobarid 15.00
9.11.2016 Postojna – Šolski center Postojna, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna 16.00
10.11.2016 Idrija – OŠ Idrija, Lapajnetova ulica 50, 5280 Idrija 14.30
23.11.2016 Ilirska Bistrica – OŠ Antona Žnideršiča, Rozmanova 25B, 6250 Ilirska Bistrica 16.00
29.11.2016 Pivka – Krpanov dom Pivka, Prečna 1, 6257 Pivka 16.00
6.12.2016 Sežana – Srednja šola Srečka Kosovela, Stjenkova ulica 3,6210  Sežana 14.00
7.12.2016 Ajdovščina – Dvorana KS Ajdovščina, Prešernova 26. 5270 Ajdovščina 9.00
8.12.2016 Nova Gorica – Mestna občina Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 10.00

Dodatne informacije dobite na telefonu: 05/335 12 12 ali 05/335 12 08

 

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)

Datum Lokacija Ura
17.11.2016 Sevnica – Kulturna dvorana Sevnica, Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica 9.00
18.11.2016 Trebnje – CIK Trebnje (velika predavalnica), Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje 10.00
23.11.2016 Brežice – Knjižnica Brežice, dvorana Savice Zorko, Trg izgnancev 12 b, 8250 Brežice 10.00
24.11.2016 Črnomelj – Obrtni dom Črnomelj, Sejna soba (sedež Območne obrtno podjetniške zbornice Črnomelj), Ul. 21. oktobra 10, 8340 Črnomelj 10.00
25.11.2016 Sevnica – Kulturna dvorana Sevnica, Kvedrova cesta 25,  8290 Sevnica 10.00
29.11.2016 Novo Mesto – KGZS-ZAVOD NM, Sejna soba, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto 10.00
30.11.2016 Krško – Občina Krško, Sejna soba A, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško 10.00
1.12.2016 Trebnje – CIK Trebnje (velika predavalnica), Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje 10.00
6.12.2016 Krško – Občina Krško, Sejna soba A, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško 10.00
8.12.2016 Novo Mesto – KGZS-ZAVOD NM, Sejna soba, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto 10.00

Dodatne informacije dobite na telefonu: 07-373-05-74

 

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)

Datum Lokacija Ura
14.11.2016 Ptuj – Dvorana KGZS Zavod Ptuj, Ormoška 28, Ptuj 9.00
15.11.2016 Slovenska Bistrica – Gasilski dom, Kolodvorska cesta 25, 2310 Slovenska Bistrica 9.00
23.11.2016 Radlje ob Dravi – Gostišče Žohar, Št. Janž pri Radljah 87, 2360 Radlje ob Dravi 9.00
24.11.2016 Lenart v Slo. goricah – Kulturni dom Lenart, Trg osvoboditve 1, 2230 Lenart v Slo. goricah 9.00
25.11.2016 Oplotnica – Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica 9.00
  1.12.2016 Lenart v Slo. goricah – Kulturni dom Lenart, Trg osvoboditve 1, 2230 Lenart v Slo. goricah 9.00
02.12.2016 Šmartno na Pohorju – Gasilski dom, Šmartno na Pohorju 24, 2315 Šmartno na Pohorju 9.00
05.12.2016 Slovenska Bistrica – Gasilski dom, Kolodvorska cesta 25, 2310 Slovenska Bistrica 9.00
07.12.2016 Radlje ob Dravi – Gostišče Žohar, Št. Janž pri Radljah 87, 2360 Radlje ob Dravi 9.00
08.12.2016 Ptuj – Dvorana KGZS Zavod Ptuj, Ormoška 28, 2250 Ptuj 9.00
09.12.2016 Radlje ob Dravi – Gostišče Žohar, Št. Janž pri Radljah 87, 2360 Radlje ob Dravi 9.00
12.12.2016 Ormož – Lora. d. o. o., Ljutomerska cesta 30, 2270 Ormož  9.00

Dodatne informacije dobite na telefonu: 02 749 36 10

Prijava na e-novice

Deli z drugimi