18. 8. 2020 – Odobreni prvi projekti EIP na področju gozdarstva

 

Anže Drofelnik 9

Slovenski gozdovi (Avtor: Anže Drofelnik / Foto natečaj Moje podeželje)

 

V Sloveniji smo v letu 2017 preko ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 pričeli z izvajanjem pristopa Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (EIP). Trenutno se pri nas izvaja 32 projektov EIP, od tega je bilo v mesecu juliju potrjenih prvih 5 projektov EIP na področju gozdarstva.

V okviru teh projektov bodo kmetovalci kot lastniki gozdov, raziskovalci in svetovalci skupaj ustvarjali rešitve za povsem praktične težave, s katerimi se kmetje kot lastniki gozdov srečujejo bodisi na področju tehnološkega razvoja ali na področju prilagajanja podnebnim spremembam v gozdarstvu. Ker imamo na področju gozdarstva v Sloveniji kar nekaj izzivov, so lahko gozdarski projekti EIP tudi eden izmed možnih odgovorov nanje.

Potrjeni gozdarski projekti EIP se nanašajo na razvoj in širitev digitalizacije v gozdarstvu, modele lokalne oskrbe, dodajanje vrednosti lesu ter na ohranjanje raznovrstnosti v gozdnih habitatih. Kratki opisi projektov so dostopni na spletni strani Programa razvoja podeželja.

V Evropski uniji trenutno deluje več kot 1.800 operativnih skupin EIP (od tega okoli 100 gozdarskih), ki predstavljajo pomemben dejavnik pri zagotavljanju pametnejšega, prožnejšega in bolj trajnostnega kmetijskega in tudi gozdarskega sektorja.

Pristop EIP se uresničuje preko oblikovanja »partnerstva« oziroma tako imenovanih »operativnih skupin EIP«, ki jih sestavljajo kmetje, raziskovalci, svetovalci, nevladne organizacije, zadruge in drugi akterji. S tem se daje močno spodbudo krepitvi sodelovanja znotraj kmetijskega oziroma gozdarskega sektorja ter med kmetijstvom, gozdarstvom in drugimi sektorji. S projekti EIP želimo doprinesti k zmanjševanju vrzeli v pretoku znanja in inovacij od stroke do kmetijske in gozdarske prakse ter k izboljšanemu pretoku informacij s kmetijske in gozdarske prakse do stroke glede dejanskih, praktičnih problemov, s katerimi se srečujejo kmetje, kmetijska podjetja ter lastniki gozdov.

Na spletni strani EIP-AGRI so objavljeni vsi v EU potrjeni EIP projekti. Kratek povzetek vsebine in rezultatov projekta ter pomembnih spoznanj za prakso omogočajo, da se lahko vsi zainteresirani seznanijo z rešitvami, ki so bile razvite in preizkušene v praksi.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi