18. 7. 2016 – Razveljavljen javni razpis za naložbe na kmetijskih gospodarstvih na vodovarstvenih območjih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, dne 15. 7. 2016, objavilo sklep o razveljavitvi 3. Javnega razpisa iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 – prilagoditev kmetijskih gospodarstev na zahteve kmetovanja na vodovarstvenih območjih.

Namen tega javnega razpisa je bila določitev možnosti za vlaganje v kmetijska gospodarstva na vodovarstvenih območjih in prilagoditve strožjim zahtevam kmetovanja na vodovarstvenih območjih. V javnem razpisu sta bila določena dva dodatna pogoja, ki sta bolj podrobno opredeljevala možnost izvedbe investicij na vodovarstvenih območjih. Gre za omejitev možnosti povečevanja živinorejske proizvodnje in določitev načina reje živali na najožjih vodovarstvenih območjih. Javni razpis bo ponovljen po ponovni proučitvi omejitvenih pogojev predvidoma v začetku jeseni 2016 – točen datum bo sporočen naknadno!

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter na spletnih straneh prp.digistore.si.

Deli z drugimi