18. 6. 2020 – Prehod na popoln elektronski vnos vlog in zahtevkov za podukrepe 19.2, 19.3 in 19.4

pogled v nebo, spodaj njiva

Foto natečaj Moje podeželje – Boštjan Banfi

 

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja obvešča vlagatelje, ki bodo oddajali vloge, in upravičence, ki so prejeli odločbe o pravici do sredstev, da s 1. 7. 2020 prehajajo na popoln elektronski način vlaganja vlog in zahtevkov za podukrepe M19.2, M19.3 in M19.4.

Na podlagi spremembe Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/19) se s 1. 7. 2020 spreminja način oddaje vlog za priznanje sredstev in zahtevkov za izplačilo sredstev. Od 1. 7. 2020 dalje bo potrebno vloge na objavljene javne razpise in zahtevke za izplačilo sredstev za navedene podukrepe vlagati IZKLJUČNO v elektronski obliki preko aplikacije eKmetija.

Da ne bi prihajalo do težav pri oddajanju zahtevkov za izplačilo sredstev, upravičence, ki so ali še bodo junija začeli vnašati zahtevke prosimo, da s samim vnosom vlog in zahtevkov za izplačilo sredstev zaključijo in jih tudi oddajo do konca meseca junija. Te zahtevke je še potrebno oddati tudi v fizični obliki.

Z začetkom vnosa zahtevkov, ki jih nameravajo upravičenci oddati v mesecu juliju, pa prosijo, da ne začnejo pred 1. 7. 2020. Aplikacija za vnos zahtevkov se bo takrat namreč nekoliko spremenila ter bo zaradi prehoda na popoln elektronski vnos zahtevano, da se oddaja izvede z vsemi potrebnimi izjavami in prilogami. S tem dnem oddaja vlog in zahtevkov v fizični obliki ne bo več potrebna.
V primeru tehničnih težav se obrnite na Agencijo, v kolikor pride do kakih tehničnih težav pri prehodu na nov sistem pa vas pravočasno obvestimo.

Deli z drugimi