18. 6. 2015 – Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi PRP 2007-2013 v letih 2011–2013

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog sprememb in dopolnitev  Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013.

Predlogi sprememb in dopolnitev se nanašajo na uskladitev z 8. spremembo Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–201 in določa rok za predložitev obveznih dokazil k zahtevku za izplačilo.

Predlog Uredbe najdete na tej povezavi.

Deli z drugimi