18. 5. 2020 – Kljub preklicu epidemije, so procesni in materialni roki v upravnih zadevah, še vedno prekinjeni

Vlada RS je dne 14. maja 2020 na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o nalezljivih boleznih z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena 12. marca 2020. Odlok je začel veljati 15. 5. 2020, uporabljati pa se začne 31. maja.

Preklic epidemije ne vpliva na Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ), s katerim je med drugim določeno, da ne tečejo roki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, ki nimajo značaja upravne zadeve po 2. členu Zakona o splošnem upravnem postopku, za opravljanje procesnih dejanj strank in za izpolnitev njihovih materialnih obveznosti ter za opravljanje procesnih dejanj upravnih in drugih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil in za izdajanje upravnih aktov. Roki za uveljavitev materialnih pravic v upravnih zadevah, ki se iztečejo v času izvajanja ukrepov po tem zakonu, se z zakonom podaljšajo tako, da se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov.

Ukrepi veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. julija 2020. O objavi sklepa v Uradnem listu, vas bomo obvestili.

Deli z drugimi