18. 5. 2017 – Shema kakovosti za goveje meso IK – Slovenija

 

Zakon o kmetijstvu (v nadaljevanju: ZKme) je v postopku spremembe in bo predvidoma stopil v veljavo v mesecu juliju 2017. Zakon bo natančno določil, da je pridobitev znaka izbrana kakovost dovoljena za meso govejih živali, ki so bile rejene in predelane v Sloveniji.

Do uveljavitve omenjene določbe ZKme se certificiranje lahko izvaja, priporoča pa se, da se z označevanjem govejega mesa z označbo IK-Slovenija počaka do uveljavitve spremembe ZKme.

Prav tako rejcem in predelovalcem priporočamo, da do uveljavitve spremembe ZKme ne vlagajo zahtevkov za izbrano shemo kakovosti in na agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja vložijo prošnjo za podaljšanje roka vlaganja zahtevka.

Deli z drugimi