18. 3. 2014 – Delavnica “Vzpostavitev operativnih skupin v okviru Programov razvoja podeželja”

Slika konferenca obrezanaEvropska komisija skupaj z gostiteljem Ministrstvom za kmetijstvo in okolje ter s podporo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije organizira delavnico na temo “Vzpostavitev operativnih skupin v okviru Programov razvoja podeželja”, ki bo 25. in 26. 3. 2014 v Austria Trend Hotel Ljubljana. Na delavnici bodo poleg predstavnikov iz Slovenije sodelovali še predstavniki iz Hrvaške, Avstrije, Nemčije in Madžarske.

Evropsko partnerstvo za inovacije (EIP-AGRI) si prizadeva spodbuditi inovacije v kmetijstvu in gozdarstvu v vsej EU. Še zlasti s poudarkom na oblikovanju partnerstev z različnimi akterji v operativne skupine, širjenje obstoječega znanja in izkušenj ter nastajanju novih idej in spoznanj. To bo vodilo k bolj ciljno usmerjenimi rešitvami, ki bodo lahko hitreje uporabljene v praksi.

V ta namen Evropska komisija organizira delavnico, ki se bo osredotočila na vzpostavitev operativnih skupin v okviru programov za razvoj podeželja. Namen delavnice bo širiti znanje in razumevanje praktičnega izvajanja EIP-AGRI med pestro paleto interesnih skupin od katerih se nato pričakuje, da bodo pomagale pri spodbujanju EIP-AGRI v svojih državah članicah in regijah, zlasti glede vzpostavitve operativnih skupin.

Delavnica se bo osredotočila na:

•    uvedbo ključnih načel za praktično izvajanje EIP-AGRI, s posebnim poudarkom na vzpostavitvi operativnih skupin s financiranjem iz Programa razvoja podeželja 2014–2020,
•    zagotavljanje posebnih primerov v obliki in funkciji operativnih skupin in potrebne podporne storitve za inovativnost,
•    spodbujanje izmenjave znanja in izkušenj med potencialnimi “EIP multiplikatorji”,
•    prepoznavanje praktičnih korakov za “EIP multiplikatorje”, pospeševanje praktičnega izvajanja EIP-AGRI,
•    povezovanje morebitnih operativnih partnerjev v skupine.

Več informacij:

Spletna podstran MKO

Spletna stran EK

Prijava na e-novice

Deli z drugimi