18. 2. 2014 – Delavnice za ukrep Sodelovanje

sodelovanjeZaradi že zasedenih mest, novih prijav ne sprejemamo več.

MKO organizira delavnice na teme ukrepa »Sodelovanje« (člen 35 Uredbe (EU) 1305/2013) v sklopu nastajajočega PRP 2014-2020.

Na delavnicah želimo s pomočjo udeležencev obravnavati in opredeliti vsebinska prednostna področja projektov sodelovanja v okviru treh tematskih sklopov:

 Obenem vam bomo predstavili novosti s področja ukrepa »Sodelovanje« ter skušali dogovoriti določene tehnične in izvedbene podrobnosti. Gradivo za diskusijo najdete na tej povezavi.

Vprašanja ali morebitne predloge nam lahko posredujete na elektronski naslov mreza-podezelje.mko@gov.si

 

 

Deli z drugimi