18. 12. 2013 – Objava razpisa iz ukrepa 121 za naložbe v namakalno infrastrukturo in postavitev mrež proti toči iz PRP 2007-2013 v vrednosti 2 milijona evrov

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo v petek, 20. 12. 2013, v Uradnem listu RS objavilo javni razpis iz naslova ukrepa – 121  »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev« za naložbe v namakalno infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih ter nakup in postavitev mrež proti toči.

Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo potekalo od 15. 1. 2014 do vključno 5. 2. 2014 do 24. ure. Okvirna višina sredstev znaša 2 milijona evrov.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v okviru PRP 2007–2013 za naložbe, namenjene ureditvi malih individualnih namakalnih sistemov in nakupu namakalne opreme ter nakupu in postavitvi mrež proti toči.

Cilj podpore posodabljanja kmetijskih gospodarstev je spodbuditi prestrukturiranje in povečati učinkovitost gospodarjenja preko izpolnjevanja posebnih ciljev ukrepa ter s tem prispevati k večji naložbeni aktivnosti ali povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu.

Vlagatelji so nosilci dejavnih kmetijskih  gospodarstev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na ozemlju Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev.

*   *   *

Dodatne informacije

Več informacij o objavljenih javnih razpisih lahko zainteresirani po njihovi objavi v Uradnem listu RS dobijo:

    Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

Deli z drugimi