18. 11. 2015 – Evropska komisija potrdila predlog 9. spremembe PRP 2007-2013

Evropska komisija je danes, dne 18. 11. 2015, potrdila predlog 9. spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 (v nadaljevanju: PRP 2007-2013).

Glede na stanje črpanja sredstev ukrepov PRP 2007-2013 se je z 9. spremembo PRP 2007-2013 spremenila okvirna razčlenitev sredstev po ukrepih v 7. poglavju ter posledično finančne tabele v poglavju “6.2 Finančni načrt po oseh” in kazalniki pri nekaterih ukrepih.

S predlaganimi prerazporeditvami sredstev bo omogočeno nadaljnje črpanje razpoložljivih sredstev programa v skladu z že sprejetimi obveznostmi. Sprememba PRP 2007-2013 je nujna za uspešno zaključevanje PRP 2007-2013 in učinkovito porabo vseh razpoložljivih sredstev, ki jih ima RS na voljo v PRP 2007-2013.

Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013: 9. sprememba in priloge …

 

Deli z drugimi