18. 1. 2018 – Javni razpis za operacijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014–2020 podaljšan do konca februarja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je na pobudo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v Uradnem listu, dne 5. 1., objavilo spremembo javnega razpisa za operacijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014–2020 za leto 2017. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo, po novem, do vključno 28. 2. 2018, do 24. ure.

Vse podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP, Zavoda za gozdove Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,  ter na spletnih straneh MKGP.

Javni razpis …

Deli z drugimi