17. 7. 2017 – Omejitev vlaganja prošenj za spremembo dinamike vlaganja zahtevkov in vsebinskih sprememb naložb PRP

Upravičenci, ki so prejeli odločbo o pravici do sredstev za katerega od investicijskih ukrepov Programa razvoja podeželja 2014-2020, lahko na podlagi novele Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 27/17; v nadaljevanju: Zakon) na ARSKTRP vložijo največ dve spremembi obveznosti na podlagi 54. člena Zakona.
 

17. 6. 2017 je pričela veljati novela Zakona, ki med drugim spreminja tudi določbo 54. člena. Nov 54. člen uvaja omejitev, da lahko upravičenec med prejetjem odločbe o pravici do sredstev in pred potekom roka za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, določenega v odločbi o pravici do sredstev, na ARSKTRP vloži največ dva obrazložena zahtevka za spremembo obveznosti, določenih v odločbi o pravici do sredstev.

Med obrazložene zahtevke za spremembo obveznosti sodijo tako zahtevki za spremembo dinamike vlaganja zahtevkov kot tudi spremembe obveznosti naložb, ki izhajajo iz vsebinskih sprememb naložb, glede na odobrene vloge vložene na javni razpis.  
 
Ker pred uveljavitvijo Zakona zgoraj opisane omejitve ni bilo, ARSKTRP prošenj za spremembo dinamike in spremembe obveznosti, vloženih do vključno 16. 6. 2017, ne bo štela v omejitev, zapisano v prvem odstavku. Upravičenci imajo tako, od 17. 6. 2017 dalje, na voljo samo dve možnosti za spremembo, zato naj že ob vložitvi vloge na javni razpis dobro premislijo, kateri datum vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev bodo navedli v vlogi. Prav tako naj pazijo, da ne bo prihajalo do vsebinskih sprememb, ki bi zahtevale vložitev prošenj za spremembo obveznosti.

ARSKTRP upravičence opozarja, da je vložitev prošnje za spremembo dinamike možna samo preko aplikacije za vnos zahtevkov za izplačilo sredstev. Podrobnejša navodila so na voljo TUKAJ…

Prijava na e-novice

Deli z drugimi