17. 12. 2020 – Dopolnilne dejavnosti kot vzvod za razvoj kmetije

Mag. Friederike Parz, Koroška kmetijska zbornica - izboljševanje kvalitete življenja na kmetiji

 

Danes je v organizaciji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) ter Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prek spleta potekal posvet o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji. Poudarek posveta je bil na dvigu kakovosti življenja na podeželju ter razvoju dopolnilnih dejavnosti s področja socialnih storitev na kmetijah.

Kvaliteta življenja

Slika: Posnetek zaslona spletnega seminarja ob predstavitvi
Mag. Friederike Parz, Koroška kmetijska zbornica – izboljševanje kvalitete življenja na kmetiji; Avtor: MKGP

 

Pred začetkom posveta sta sodelujoče nagovorila kmetijski minister dr. Jože Podgoršek in predsednik KGZS Roman Žveglič.

Minister dr. Jože Podgoršek je na posvetu izpostavil pomen dopolnilnih dejavnosti na kmetijah: »Dopolnilne dejavnosti na kmetijah imajo multiplikativni učinek, saj ne gre samo za pridelavo in porabo lokalne hrane, ampak prispevajo k obdelanosti podeželja, biotski raznovrstnosti, razvoju turizma ter gastronomije in ne nazadnje razvoju gospodarstva. O butični, zeleni in okolju prijazni Sloveniji zagotovo ne bi mogli govoriti brez kmetij, ki skrbijo za sveže in lokalno pridelano hrano ter obdelano podeželje in lepe pokrajine

Prvi in tudi drugi val epidemije sta dodatno izpostavila pomembnost kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti za oskrbovanje prebivalstva. Posledice zaradi epidemije COVID-19 niso preskočile niti sektorja dopolnilnih dejavnosti. Za ta namen je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sprejel posebne ukrepe za finančno pomoč za dopolnilne dejavnosti, ki so imele izrazite težave zaradi izpada dohodka.

V trenutnem programskem obdobju za kmetijske in nekmetijske dejavnosti je bilo do konca avgusta letošnjega leta kmetijam z dopolnilno dejavnostjo dodeljenih skupaj dobrih 9,5 milijonov evrov. V naslednjem finančnem obdobju bodo dopolnilne dejavnosti vključene v več strateških ciljev Strateškega načrta in so prepoznane kot sestavni del diverzifikacije dohodkov na kmetijah in podeželju.

V naslednjem letu bo Slovenija nosila naziv evropske gastronomske regije, ki ne bo promoviral zgolj nacionalne kulinarike, ampak bo prispeval k trajnostnemu turizmu, lokalni samooskrbi, slovenski kulturi, povezoval bo urbana in podeželska območja – ne nazadnje bo podpiral razvoj celotnega podeželja. Z različnimi aktivnosti deležnikov imamo priložnosti dodatno povečati prepoznavnost Slovenije kot dežele z avtentično lokalno pridelano hrano, visokokakovostnimi vini, čudovito naravo ter srčnostjo naših kmetov. Na ta način bomo preko podobnih aktivnosti povečali konkurenčnost, ki je eden izmed temeljnih ciljev politike razvoja podeželja.

Predsednik zbornice Roman Žveglič je v nagovoru izpostavil, da je pomen dopolnilnih dejavnosti na kmetijah večplasten, ni samo ekonomski. Mnoge dopolnilne dejavnosti povezujejo tradicionalna znanja s sodobnostjo in pripomorejo k razvoju podeželja ter ohranjanju identitete naroda.

»Dopolnilne dejavnosti v številnih primerih pomembno prispevajo, da se mladi lažje odločijo za prevzem kmetije. Nemalo zaslug pri tem imajo svetovalke in svetovalci Javne službe kmetijskega svetovanja, ki s širokim naborom znanja olajšajo marsikatero odločitev za novo pot na kmetiji.

Pri dopolnilnih dejavnostih na kmetiji se je v zadnjem času veliko stvari obrnilo v pravo smer, vendar pa ne moremo biti v celoti zadovoljni s stanjem, saj se nizajo vedno nova vprašanja. Tak primer je izvajanje dejavnosti iz skupine socialnega varstva, kjer zakonodaja še ni urejeno do te mere, da bi se lahko opravljale kot dopolnilna dejavnost na kmetiji. Ureditev tega področja je ena od naših prioritetnih nalog.«

Glede aktualnega stanja v kmetijstvu pa je izpostavil, da so pridelovalci hrane v nezavidljivem položaju. Odkupne cene številnih kmetijskih pridelkov so nenormalno nizke, v trgovinah pa potrošniki plačajo pogosto več kot so pred krizo.

»Mogoče ste tisti, ki se ukvarjate z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji in imate neposredno trženje, v malce boljšem položaju. A kljub temu vas pozivam, da se vključite v aktivnosti zbornice, pozivam vas k solidarnosti in enotnosti pri doseganju naših skupnih pravic,« je zaključil Žveglič.

Povabljena govornica mag. Friederike Parz predstavila delo Koroške kmetijske zbornice na področju dvigovanja kvalitete življenja na kmetiji – svetovanje kmetijam, ko so v osebnih stiskah in v družinskih težavah.

Mag. Andreja Komel, vodja Sektorja za strukturno politiko in razvoj podeželja, MKGP, je predstavila finančne ukrepe Programa razvoja podeželja 2014-2020, ki so na voljo v programskem obdobju 2014-2020 in v katerih ciljih pripravljajočega se Strateškega načrta Skupne kmetijske politike bodo naslovljene potrebe dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.   

Svoje videnje na problematiko dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in na možnosti razvoja socialnih storitev na kmetijah so v nadaljevanju predstavili še povabljeni predstavniki organizacij in združenj:

 Posnetek bo na voljo na spletni strani KGZS.

Deli z drugimi