17. 12. 2015 – Agencija je začela z izdajo odločb za zahtevke zbirne vloge za leto 2015

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je začela z izdajo odločb za izravnalna plačila za območja z omejenimi dejavniki (OMD) za leto 2015. Do konca leta 2015 bo predvidoma izdanih vsaj 10.250 odločb v skupni vrednosti okrog 11,8 mio € oziroma bo izdanih in izplačanih toliko odločb, kolikor bo razpoložljivih sredstev. Glavnina odločb za OMD pa bo izdana in izplačana v začetku leta 2016.

Odločbe o dodelitvi plačilnih pravic bo Agencija predvidoma izdala konec januarja oz. v začetku februarja 2016.

Sledila bo izdaja odločb za izplačilo neposrednih plačil za leto 2015. Glavnina odločb bo predvidoma izdana in izplačana v februarju in marcu 2016.

Odločbe za dobrobit živali (DŽ) bodo predvidoma izdane in izplačane v obdobju april-junij 2016, odločbe za kmetijsko okoljska podnebna plačila (KOPOP) in plačila za ekološko kmetijstvo (EK) pa v maju in juniju 2016.

Deli z drugimi