17. 10. 2019 – Predlog Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 v letu 2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 v letu 2020, ki določa ukrep dobrobit živali (v nadaljevanju: ukrep DŽ), in predstavlja podlago za nadaljevanje izvajanja ukrepa DŽ, ki ga izvajamo že od leta 2014. Uredba opredeljuje vsebino in izvedbo ukrepa DŽ z določitvijo vstopnih pogojev, upravičencev, trajanja obveznosti, operacij in nabora možnih zahtev ter pogojev za izpolnjevanje le-teh znotraj posamezne operacije, načina izračunavanja plačil in višine plačil ter podrobnejših izvedbenih pravil v zvezi s kontrolami, sistemom zmanjšanja plačil in izključitev itd. Tudi v letu 2020 se bo ukrep DŽ izvajal v treh operacijah, in sicer za prašiče, govedo in drobnico.

Prosimo vas, da vaše pripombe, predloge ali dopolnitve, pošljite na naslov gp.mkgp@gov.si najpozneje do ponedeljka, 4. 11. 2019.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi