17. 10. 2018 – Spremembe in dopolnitve Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Vlada RS je v petek, 12. 10. 2018, izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja (PRP) Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.

Obstoječa Uredba je bila spremenjena in dopolnjena, da bi se povečala njena jasnost in odpravile pomanjkljivosti, ugotovljene pri administrativni obravnavi vlog, ki so prispele na že objavljene javne razpise.

Uredba po novem določa, da mladi prevzemniki nedavno prevzetih kmetijskih površin ne morejo prodati. Ta določba omejuje le promet z zemljišči in objekti, ki se uporabljajo v kmetijske namene.

Dokazilo o najmanj triletnih delovnih izkušnjah na kmetijskem gospodarstvu bodo upravičencem od sedaj lahko podpisovale le osebe, ki so v registru kmetijskih gospodarstev vpisane najmanj tri leta.

Med ostalimi novostmi sta še dopustitev davčnega dolga ob prijavi na razpis v višini do 50 evrov in ukinitev obveznosti označevanja vira sofinanciranja iz PRP 2014-2020 na sedežu kmetijskega gospodarstva.

Med ustrezna poklicna znanja in usposobljenosti, ki jih morajo imeti upravičenci do sredstev, je bil dodan naziv izdelovalec kruha, potic in testenin na tradicionalen način, ki je v letu 2017 izpolnil pogoje za umestitev na seznam ustreznih nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

 

Sprememba uredbe

Deli z drugimi