17. 10. 2018 – Predstavitev vsebin Programa razvoja podeželja 2014-2020 na Jesenskem kmetijsko obrtnem sejmu v Komendi

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je od 12. do 14. 10. 2018 predstavljalo na jesenskem kmetijsko obrtnem sejmu v Komendi. Na razstavnem prostoru ministrstva je v sodelovanju z Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) potekalo obveščanje splošne javnosti in upravičencev o ukrepih s področja PRP 2014–2020 in njihovem izvajanju, aktualnih razpisih ter poslanstvu Mreže za podeželje. Izpostavljeno je bilo tudi ozaveščanje o aktualni problematiki invazivnih tujerodnih rastlin in pomembnosti ohranjanja mejic.

Obiskovalce sejma smo informirali o tem, kako prepoznati invazivne tujerodne rastline, kakšno nevarnost predstavljajo ter kako jih odstranjevati. Druga tema, ki smo jo izpostavili na sejmu, je pomembnost ohranjanja mejic in informiranje o operaciji Ohranjanje mejic znotraj ukrepa Kmetijsko okoljska podnebna plačila v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020, ki je namenjena ohranjanju obstoječih kmetijskih praks. Ozaveščanje je potekalo preko nagradnega kviza za otroke in odrasle ter virtualnih očal, preko katerih so si lahko obiskovalci ogledali 360° posnetke invazivnih rastlin v naravi.

Na sejmu smo predstavljali poslanstvo Mreže za podeželje ter obiskovalcem predstavljali možnost včlanitve na tedenske aktualne e-novice s področja PRP 2014–2020 – PRePlet. Na voljo so bila tudi številna nova in posodobljena gradiva s področja PRP (brošura o paši drobnice, brošura o reji drobnice, zgibanka o ark kmetijah in ark središčih, brošura PRP 2014-2020 in druge zgibanke z različnih področij PRP) ter promocijski material.

Naš cilj sodelovanja na sejmu je bil prav tako prisluhniti ljudem, kako sodelujejo z državo, s katerimi postopki se najtežje spopadajo ter kakšni so njihovi predlogi za izboljšanje stanja. Potencialni upravičenci in upravičenci so se zanimali tudi o aktualnih javnih razpisih, specifičnih postopkih vlaganja zahtevkov in potrjevanju odločb s strani plačilne agencije (ARSKTRP).

 

20181014 11470420181012 130724

20181012 122732

20181014 104900 20181012 14391420181012 172124

Deli z drugimi