17. 1. 2014 – Sprememba razpisa za ukrep posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v namakalno infrastrukturo ter nakup in postavitev mrež proti toči

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo danes v Uradnem listu RS objavilo spremembo 5. javnega razpisa iz naslova ukrepa – 121 »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev« za leto 2013 za naložbe v namakalno infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih ter nakup in postavitev mrež proti toči.

Zaradi velikega interesa manjših kmetijskih gospodarstev glede namakanja kmetijskih površin bo MKO spremenil razpisne pogoje glede nakupa bobnastih namakalnikov na 5. javnem razpisu iz naslova ukrepa 121, ki je bil  20. 12. 2013 objavljen v uradnem listu št. 107/2013. Posledično bo to pomenilo tudi krajši zamik začetka elektronskega vnosa vlog in zaključka javnega razpisa. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

*   *   *

Dodatne informacije

Več informacij o objavljenih javnih razpisih lahko zainteresirani po njihovi objavi v Uradnem listu RS dobijo:

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp(at)gov.si ali prek foruma na spletnih straneh www.arsktrp.gov.si, kjer bodo objavljeni odgovori na zastavljena vprašanja.

 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi