16. 7. 2015 – Izpolnjevanje pogojev KOPOP in vodenje evidenc

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je vsem, ki so se letos vključili v program KOPOP, na dom poslalo besedila programov aktivnosti o obveznostih posamezne kmetije glede zahtev, v katere so se vključili.

 

 

Hkrati so kmetje prejeli tudi Splošna navodila za vodenje evidenc o delovnih opravilih za ukrep KOPOP ter po en izvod evidenc o delovnih opravilih, ki jih morajo obvezno izpolnjevati.

 

Več informacij:

 

Članek KGZS o izpolnjevanju pogojev in vodenju evidenc…

 

Opis vseh obveznosti zahtev KOPOP…

Deli z drugimi