16. 5. 2017 – Uveljavljanje primera višje sile po spomladanski pozebi 2017

V skladu z Uredbo o ukrepih kmetijsko okoljska podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z omejenimi dejavniki za kmetijstvo iz PRP 2014 – 2020 in Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2017 sodi med primere višje sile tudi “huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko gospodarstvo”. Med tovrstne nesreče sodijo tudi neugodne vremenske razmere (zmrzal, toča, led, žled, spomladanska pozeba, neurje).

Prijava primera višje sile načeloma pomeni pri zahtevkih za neposredna plačila, da bo podpora za leto 2017 izplačana v celoti. V primeru zahtevkov za ukrep KOPOP/EK pa se izplača podpora sorazmerno – upoštevajo se le stroški nastali do dneva nastanka višje sile, zato zahtevek za višjo silo uveljavljajte le v primeru, ko ne boste mogli izpolniti pogojev in obveznosti zahtev in operacij ukrepa KOPOP ali ukrepa EK.

V zvezi z uveljavljanjem zahtevkov za višjo silo naj upravičenci upoštevajo:

 

Podrobnosti o uveljavljanju primera višje sile za posamezne ukrepe …

Obrazec “Sporočanje višje sile ali izjemnih okoliščin” …

Navodila za izpolnjevanje obrazca “Sporočanje višje sile ali izjemnih okoliščin”

 

 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi