16. 4. 2015 – Podaljšan rok za vložitev zbirne vloge

Včeraj je potekala 26. seja Sveta za kmetijstvo in podeželje RS, ki se jo je udeležil tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan. Na seji je bil sprejet sklep, da se MKGP predlaga podaljšanje roka za vložitev zbirne vloge za subvencijsko kampanjo podaljša iz 6. maja 2015 na 15. maja 2015.

 Rok za oddajo zbirnih vlog za leto 2015 je v skladu z 9. členom Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2015 (Uradni list RS, št. 13/15) od 2. marca do 6. maja 2015 in je določen na osnovi 13. člena Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014, ki dopušča, da države članice določijo končni rok za oddajo zbirne vloge, ta pa je lahko najpozneje 15. maja. Pri določitvi končnega roka za oddajo zbirne vloge smo v nacionalnem predpisu izhajali iz določb EU predpisa, ki zahteva, da se pri določitvi končnega roka upošteva obdobje, ki je potrebno za pravilno administrativno in finančno upravljanje pomoči in/ali podpore in da je končni datum izbran tako, da se zagotovijo učinkoviti pregledi tako administrativni kot pregledi na kraju samem. Ministrstvo dnevno spremlja vnos zbirnih vlog in v sodelovanju z Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Javno službo za kmetijsko svetovanje sproti rešuje nastale težave, hkrati pa se zaveda kompleksnosti letošnje uvedbe reforme kmetijske politike. Na pobudo Sindikata kmetov Slovenije in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je Svet za kmetijstvo in podeželje RS sprejel sklep, da se MKGP predlaga podaljšanje roka za vložitev zbirne vloge za subvencijsko kampanjo, in sicer iz 6. maja na 15. maja 2015. S predlogom se je strinjal tudi minister mag. Dejan Židan, zato bo MKGP predlagalo spremembo Uredbe, ki jo bo sprejela vlada.

Deli z drugimi