16. 4. 2014 – Javna razgrnitev Okoljskega poročila za Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020

Traviščni habitat; Avtor: DOPPS

Traviscni habitat DOPPSNa podlagi 43. člena Zakona o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 39/2006-uradno prečiščeno besedilo, 49/06-ZMetD, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12) Ministrstvo za kmetijstvo in okolje s tem javnim naznanilom obvešča javnost o javni razgrnitvi Okoljskega poročila Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020.

Priloge:

Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020
Okoljsko poročilo
Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja
Odgovori mnenjedajalcev

Javna razgrnitev bo trajala od 16. 4. 2014 do 16. 5. 2014.

Pripombe in predloge lahko posredujete do petka, 16. 5. 2014, na e-naslov: gp.mko(at)gov.si ali na naslov:  
 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Dunajska 22
1000 Ljubljana

Prijava na e-novice

Deli z drugimi