16. 3. 2018 – Podaljšanje roka za oddajo vlog na 3. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v Uradnem listu RS, št. 17 objavilo spremembo 3. javnega razpisa za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Vlagatelji lahko oddajo vloge do 6. 4. 2018.

3. javni razpis za podukrep 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« je namenjen sofinanciranju operacij sodelovanja lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju: LAS).

Možnost oddaje vloge na javni razpis je bila predvidena od 22. 1. 2018 do 2. 4. 2018. V izogib morebitnim težavam upravičencev pri oddaji vloge na praznični dan, se javni razpis podaljšuje do 6. 4. 2018.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP. 

Povezava na JR 19. 3

Deli z drugimi