16. 3. 2017 – Zbornik Srečanje mladih kmetov 2017

Zveza slovenske podeželske mladine, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo 15. februarja 2017 organizirali srečanje mladih kmetov – upravičencev do podpore iz drugega javnega razpisa pri podukrepu Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, ki je bil objavljen na podlagi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.

Namen srečanja je bilo spodbuditi povezovanje, spoznavanje ter sodelovanje med kmeti in med institucijami. Udeleženci so imeli možnost s svojimi izzivi, pobudami ter izkušnjami aktivno sodelovati na delavnicah. Ob srečanju smo izdali zbornik Srečanje mladih kmetov 2017, kjer najdete strnjeno vsebino srečanja, zaključke delavnic, vsebine, ki vam jih ponujajo ZSPM, KGZS in MKGP.

Tudi v prihodnje bomo vse tri organizacije izvajale aktivnosti, ki bodo namenjene prav mladim kmeticam in mladim kmetom, ki s svojim kmetovanjem predstavljajo prihodnost slovenskega kmetijstva in podeželja ter pomembno prispevajo k prehranski samooskrbi Slovenije.

Vsa gradiva, vključno z zaključki z delavnic, iz srečanja smo zbrali v zborniku.

Več o dogodku.

Deli z drugimi