16. 3. 2015 – Navodila za uveljavljanje skupne kmetijske politike 2015-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo Navodila za uveljavljanje ukrepov skupne kmetijske politike 2015-2020.

Navodila so namenjena vsem vlagateljem v okviru zbirnih vlog, kjer so določeni ukrepi pojasnjeni na enostavnejši način, kot izhajajo iz predpisov, skupaj s primeri. Navodila obsegajo naslednje vsebine: vlaganje zbirne vloge, sheme neposrednih plačil, ukrepe Programa razvoja podeželja za programsko obdobje 2014-2020 (ukrep KOPOP, ukrep EK, ukrep OMD in ukrep DŽ), navzkrižno skladnost, novosti na področju registrov in evidenc, sistem kontrol in kazni ter pomembneje kontakte in povezave do obrazcev.

NAVODILA (pdf)

Deli z drugimi