16. 2. 2017 – Srečanje mladih kmetov Slovenije 2017 – ko sanjsko službo pri Akrapoviču zamenjajo za prevzem domače kmetije

Na Biotehniški fakulteti v Ljubljani je dne, 15. 2. 2017, potekalo srečanje mladih kmetov, ki so v letu 2016 uspešno kandidirali na razpisu Programa razvoja podežeja 2014-2020 »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«. Dogodek so skupaj z Mrežo za podeželje, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) organizirali Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM) in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS). Dogodka se je po zaključku tematskih delavnic, kjer so mladi oblikovali stališča in sklepe, popoldne udeležil minister mag. Dejan Židan. Prisluhnil je oblikovanim stališčem in vprašanjem o pomembnih vsebinah, ki so bila vezana na aktualno stanje v kmetijstvu, sistemsko urejenost in na splošno delovanje kmetijskih gospodarstev ter izzivi, s katerimi se srečujejo mladi kmetije. V svojem nastopu jim je strnil pogled in usmeritev kmetijske politike ter opozoril na najpomembnejše vsebine, pomembne za njihovo uspešno delovanje.

Predsednik Zveze slovenske podeželske mladine (ZSPM), Rok Damijan, je v uvodu povedal, da je cilj srečanja da prisotni spoznajo drug drugega, izmenjajo poglede, izkušnje, izzive in pridobijo čim več informacij. Izrazil je upanje, da se bodo med njimi spletle vezi in zavedanje, da delajo vsi v isti stroki in za enak cilj. Obljubil je, da bo ZSPM rezultate delavnic, kot bistvenega dela srečanja, zagovarjala na MKGP in posredovala organizacijam mladih kmetov na evropskem (CEJI – forumu mladih kmetov) in svetovnem (WFO – svetovni kmetijski organizaciji) nivoju. Na koncu dne je še enkrat spomnil, da pod okriljem ZSPM deluje skupina za mlade kmete in kmetijske politiko, ki zastopa mlade kmete katere glavna naloga je zagovorništvo mladih kmetov. Vse prisotne je povabil, da se skupini pridružijo, saj lahko na ta način tudi sami aktivno pripomorejo k boljši prihodnosti slovenskega kmetijstva.

V imenu soorganizatorja dogodka – KGZS, je njen predsednik Cvetko Zupančič izpostavil, da je delo z mladimi kmeti prednostna naloga dela Javne službe kmetijskega svetovanja. Po njegovih besedah skušajo slediti potrebam mladih kmetov po svetovanju, ki so vse zahtevnejša. Temu sledijo tudi pri tehnološkem svetovanju, zato z mladimi kmeti delajo prek panožnih krožkov. Kmetijski svetovalci specialisti delajo v manjših skupinah z mladimi kmeti in skupaj z njimi iščejo rešitve pri tehnoloških in ekonomskih vsebinah pri posameznih panogah. Tudi na področju informiranja se trudijo promovirati poklic mlade kmeta, da je kmetijstvo lahko tudi poslovna priložnost za mlade.

Minister mag. Dejan Židan je v svojem nastopu dejal, da je kmetijstvo ena od pomembnih gospodarskih panog, ki zagotavlja tudi javne storitve, posledično pa se  javno financira za dobrobit vseh prebivalcev. V predstavitvi pogleda na kmetijstvo in njegovo prihodnost je minister izpostavil cilje, ki jim ministrstvo sledi. Med njimi je po njegovih besedah zelo pomembna prioriteta, da se denar iz kmetijskih skladov čimprej pripelje do kmetij, saj je to pomembno za njihov razvoj in napredek. Nadalje je izpostavil, da se ministrstvo trudi s svojimi aktivnostmi povečati potrošnjo oz. izboljšati povpraševanje po domačih prehranskih proizvodih. »Naš cilj je povečati izvozno usmerjenost prehranskega sektorja, da povečamo izvoz s sedanjega 25 % hrane, ki jo proizvedemo v Sloveniji in to nam uspeva«. Kmetije in podjetja po besedah ministra potrebujejo nove poti za prodajo izdelkov, saj s tem zmanjšajo odvisnost od večjih odkupovalcev, z novimi prodajnimi potmi pa lažje zagotavljajo svoj obstoj. Minister je opozoril tudi na pomen spremljanja odzivnosti slovenskih potrošnikov na lokalno hrano. »Trenutno je v Sloveniji okoli 70 % ljudi, ki išče domači proizvod, naš cilj pa je najmanj 90 %, ter da je za to pripravljen plačati več«. Nadalje je minister opozoril tudi na aktivnosti, ki jih izvaja MKGP na področju reševanja težav znotraj verige v preskrbi s hrano. Slovenija po besedah ministra temu področju namenja veliko pozornost, skupaj s Češko pa je zelo aktivna pri pripravi EU zakonodajnega okvira, ki bi to področje primerno uredil. Mlade prevzemnike je minister še opozoril, da morajo biti mladi kmetje za poslovno uspešnost in stabilno delovanje pozorni na finančne vzvode, ki so jim na voljo. Pri tem je spomnil na več ukrepov in podpor, ki so namenjena in vedno več koriščena ravno pri mladih kmetih. Ob koncu je mag. Židan vse skupaj spodbudil, da se morajo zavedati svojih prednosti ter izkoristiti vsa znanja in možnosti, ki so jim na voljo. »Boste uspeli, če boste izkoristili vsa znanja, vendar se je potrebno prilagoditi in vztrajati«.

Že dopoldne se je mladim na dogodku pridružila državna sekretarka mag. Tanja Strniša. V svojem nagovoru je izpostavila pomembnost vloge kmeta v družbi in njegovo skrb za prehransko varnost prebivalstva. Povedala je, da so bili mladi slišani s svojim kritičnim pogledom na ureditev Javne službe kmetijskega svetovanja v prihodnje ter da se strinja, da morajo biti današnji ukrepi kmetijske politike biti usmerjeni v uspešen dolgoročni razvoj slovenskega kmetijstva. Mlade je pozvala, naj se nenehno izobražujejo in ostajajo v koraku z razvojem novih tehnologij v kmetijstvu, saj bodo samo tako lahko konkurenčni v v evropskem in svetovnem merilu.

Udeleženci so imeli priložnost prisluhniti tudi predavanju o naložbah na kmetijah, doc. dr. Staneta Kavčiča, ki je udeležence opozoril na pomen pravilnega načrtovanja naložb ter pasti zadolževanja. Olga Voglauer, mlada kmetica iz avstrijske Koroške, pa je mladim predstavila svojo uspešno zgodbo prevzema kmetije. S partnerjem data med drugim veliko pozornost tudi povezovanju in dobrim medsosedskim odnosom in ne želita dopustiti, da se s svojimi sosedi ne bi poznali in medsebojno pomagali. Mladi kmet Peter Apat iz Turistične kmetije Apat v Šaleški dolini pa je predstavil presunljivo osebno zgodbo, ko je zapustil svojo sanjsko službo pri mednarodno priznanem podjetju Akrapovič, za prevzem domače kmetije, kjer mu “mleko dajejo krave in kjer lahko tri krat na dan obeduje s svojo družino”.

 

 

     

 

Deli z drugimi